Ärligt talat håller öppet under hela sommaren!

Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat håller öppet under hela sommaren för dig 13-29 år! Psykolog och andra sakkunniga finns på plats för att prata om det som just du behöver prata om.

I juni och augusti håller vi öppet som vanligt varje vardag enligt följande:

måndagar – fredagar kl. 9-12

måndagar – torsdagar kl. 19-22

I juli månad håller vi öppet enbart under kvällstid enligt följande:

måndagar – torsdagar kl. 19-22

Chatten och mer info hittar du på arligttalat.fi