ÄrligtTalat-line

Tillgänglighetskrav

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://arligttalat.fi/ och har upprättats / uppdaterats 20.06.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • innehåll som används i undervisning i en avgränsad grupp under en viss tid.
  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

[email protected]

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000