Vi rekryterar en psykolog till Ärligt talat! Är du den vi söker?

Luckan UngInfo söker timanställd psykolog för digitala stödtjänster, primärt på chatten Ärligt talat, 6 – 12 h/veckan. Arbetet är flexibelt och går att sköta på distans.

Ärlig talat är en nationell svenskspråkig stödchatt för unga och unga vuxna 13-29 år, där unga med låg tröskel får tillgång till professionell hjälp på sitt modersmål. Som psykolog på chatten erbjuder du möjlighet för unga i svenskfinland att lättillgängligt och anonymt nå det stöd hen behöver i stunden.

Är du den vi söker? 📣

Skicka in din CV och ansökan till [email protected] senast 1.10. Vi behandlar ansökningarna vartefter de kommer in och anställer när vi hittat en lämplig person.

För mer information kontakta: Helena Godenhjelm, ansvarig psykolog och teamledare för Unginfo:

Mejl: [email protected], tel. 0456789580