Hur ”får” man vara som kille?

Vår gästexpert i maj heter Jürgen Ross och så här presenterar han sig:

”Jag heter Jürgen och jag arbetar i Ekvalitas utbildningsteam och utbildar svenskspråkiga unga om olika föreställningar om maskulinitet och stereotypa identiteter. Ekvalita är ett företag som jobbar för jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering.

Min utbildning är inom sociologi och genusvetenskap, som tillsammans ger en bred kunskap i att identifiera osynliga maktstrukturer i samhället och i social interaktion. Jag är även legitimerad socionom och har arbetserfarenhet i det sociala området där jag har träffat på olika makt- och identitetskonstruktioner i familjer och marginaliserade unga.

Genom mina erfarenheter i arbets- och föreningslivet samt min utbildning har jag samlat på mig en bred praktisk och teoretisk kunskap som hjälper mig att se och agera i situationer där det förekommer sociala ojämlikheter.”

Med Jürgen kan chatta om frågor kring relationer, könsnormer, maskulinitet och känslor. Känner du t.ex. att du inte passar in i den stereotypa mansrollen eller vill du kanske diskutera t.ex. ”matchokulturen” som ofta finns bland killar så är du välkommen in och chatta med Jürgen torsdagen 16.5 kl 19-22.