Chatta med Isabel kring regnbågsfrågor

Isabel Flemming är verksamhetsledare för Regnbågsallians som är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som rör sexuella minoriteter och könsminoriteter i svenskfinland. Regnbågsallians jobbar för HBTIQA+ personers rättigheter och välmående i Finland, på svenska. 

“Vi vill ha ett samhälle där alla har samma rättigheter oberoende av kön och sexualitet, där alla kan känna sig trygga och inkluderade.”

Till Isabel kan du ställa frågor om exempelvis könsnormer, mänskliga rättigheter, queer gemenskap eller Pride 2024. Alla regnbågsrelaterade frågor är välkomna!

Du kan även chatta med Isabel kring vad du tycker att Regnbågsallians ska ordna för verksamhet eller evenemang under det kommande året.