Anonymitet och regler

Handledaren har tystnadsplikt. Du har alltid rätt att vara anonym om du själv vill det, vilket betyder att det du berättar stannar mellan dig och handledaren. 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Rättigheter och skyldigheter

Den ungas rättigheter och skyldigheter
 • Den unga har rätt att veta ifall han/han kan ta kontakt anonymt
 • Den unga har rätt att veta i vilken mån diskussionerna på chatten, privat eller allmänt, är konfidentiella
 • Den unga har rätt till förtroendefull, trygg och rättvis service
 • Den unga hänvisas vid behov vidare till annan service
 • Den unga är skyldig att följa chattens regler
Handledarens rättigheter och skyldigheter
 • Handledaren har rätt att befatta sig i beteende som bryter mot tjänstens och chattens regler
 • Handledaren binder sig till att arbeta enligt den bakomliggande organisationens principer och värden
 • Handledaren håller inte kontakt med den unga utanför arbetstiden
Vi godkänner inte:
 • kränkningar av något slag
 • spridning av sekretessbelagda uppgifter
 • hets mot folkgrupp
 • svordomar eller vulgära uttryck
 • kommersiella inlägg
 • inlägg som innehåller person- eller kontaktuppgifter av en annan enskild