ANONYMITET OCH REGLER

Handledaren har tystnadsplikt. Du har alltid rätt att vara anonym, vilket betyder att det du berättar stannar mellan dig och handledaren. 

I väldigt akuta fall där handledaren känner en stor oro för dig och ditt liv har handledaren en skyldighet att ta ärendet vidare.

Den unga informeras alltid i mån av möjlighet om handledaren behöver ta ärendet vidare.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Rättigheter och skyldigheter

Den ungas rättigheter och skyldigheter
 • Den unga har rätt att veta ifall han/han kan ta kontakt anonymt
 • Den unga har rätt att veta i vilken mån diskussionerna på chatten, privat eller allmänt, är konfidentiella
 • Den unga har rätt till förtroendefull, trygg och rättvis service
 • Den unga hänvisas vid behov vidare till annan service
 • Den unga är skyldig att följa chattens regler
Handledarens rättigheter och skyldigheter
 • Handledaren har rätt att befatta sig i beteende som bryter mot tjänstens och chattens regler
 • Handledaren binder sig till att arbeta enligt den bakomliggande organisationens principer och värden
 • Handledaren har rätt att förbigå tystnadsplikten ifall han/hon får kännedom om en redan utförd eller planerande av en brottslig handling eller vid uppstådd oro som berör barnskyddsliga ärenden. Ifall handledaren förbigår tystnadsplikten är han/hon i mån av möjlighet skyldig att informera den unga om detta.
 • Handledaren håller inte kontakt med den unga utanför arbetstiden
Vi godkänner inte:
 • kränkningar av något slag
 • spridning av sekretessbelagda uppgifter
 • hets mot folkgrupp
 • brottslighet
 • svordomar eller vulgära uttryck
 • länkar som inte stöder diskussionen
 • kommersiella inlägg
 • inlägg som innehåller person- eller kontaktuppgifter av en annan enskild