Vecka 50: tema respekt inom idrott

Sonja och Saara är projektkoordinatorer för På samma linje som förespråkar respekt inom idrott. Utgångspunkten i projektet är att alla ska få idrotta på lika villkor. I vårt arbete har vi särskilt fokuserat på mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Upplever du att alla inkluderas i din idrott?

Blir du rättvist bemött oavsett din sexuella läggning, könsidentitet eller bakgrund inom din idrott? 
Har du tankar, frågor eller åsikter om din idrottsverksamhet som du vill dela med oss. Kanske kommer vi fram till någon lösning tillsammans? Häng med ikväll måndagen den 9.12 kl. 19-22!