Vecka 40: gäst Krisjouren

Vecka 40: gäst Krisjouren

Heidi och Lotta jobbar i Helsingfors på Krisjouren för unga, som erbjuder  samtalsstöd för 12-29 åriga unga och unga vuxna samt deras familjer. De träffar ofta unga som genomgår en kris i livet, tex har ångest, känner mycket stress och press, mår psykiskt dåligt, har problem i relationer eller känner sig ensamma, eller som vill ha någon att prata med på grund av en hel mängd andra orsaker.

På chatten kan du tala med Lotta (måndag 30.9.) och Heidi (tisdag 1.10.) om stora och små saker kring psykisk hälsa som du vill ha hjälp med, eller som du skulle vilja fråga något om. Du kan läsa mera om Krisjouren här: https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar