”Känslor utan filter” med projektledare Jenny

Jenny Vilén är utvecklingspsykolog och jobbar på Folkhälsan som projektledare för projekt Växthus, för unga vuxnas psykiska hälsa. I mars lanseras kampanjen ”Känslor utan filter” som tar upp teman som stress, ensamhet och självkritik. De här känslorna är en del av vardagen för många unga idag och de är också en normal del av livet, bara de inte blir för långvariga.

Ställer du högre krav på dig själv än på andra? Känner du dig stressad av studier, jobb och andras förväntningar på dig? Känner du dig ensam med dina tankar och känslor ibland? Jenny chattar gärna med dig om detta på torsdag 14.3 kl. 19-22.

”Känslor utan filter” är en kampanj som har skapats av unga vuxna för unga vuxna tillsammans med Folkhälsan. Målet är att skapa en öppen och ärlig dialog kring temana stress och press, ensamhet samt självkritik och krav – känslor som är en del av vardagen för många unga idag. I och med denna kampanj vill vi visa att negativa känslor, precis som positiva, är en naturlig del av livet.

Projekt Växthus kampanj ”Känslor utan filter” pågår 4.3–24.3 i sociala medier. Du kan följa kampanjen på Instagram (@folkhalsanung) eller på TikTok (@folkhalsan).

Du kan även läsa mera på folkhälsans hemsida https://www.folkhalsan.fi/kampanj/projekt-vaxthus/kanslor-utan-filter/