Har du frågor om sexualitet eller könsidentitet? Regnbågsankan gästar!

Den 11.5 kl. 19-22 gästas chatten av Sasha Linder från Regnbågankan. Sasha är Regnbågsankans styrelseordförande. Han har jobbat som utbildare och föreläsare för både Regnbågsankan och andra jämställdhets- och jämlikhetsorganisationer i över tio år. Han finns på plats för att tala om regnbågsfrågor – det kan gälla vem du gillar, vem du själv är, eller något annat du funderar på gällande sexualitet eller könsidentitet. Den 11.5 kan du chatta med Sasha på arligttalat.fi.
????????????
Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska. Vi finns också till för de som inte vet om de tillhör någon viss grupp eller inte vill definiera sig.

Kom in och prata med Sasha på måndagen den 11.5 kl. 19-22 på Ärligt talat!