Dagen för studerandes psykiska hälsa 13.4!

Idag den 13.4 är dagen för psykisk hälsa bland studeranden. Syftet är att väcka diskussion om studerandenas psykiska hälsa och bjuda in alla att arbeta för psykiskt välbefinnande.

Många studeranden har vänt sig till Ärligt talat-chatten under pandemin för att prata om bland annat ensamhet, utmattning och prestation. Den utdragna coronatiden har haft betydande konsekvenser för många studerandes ork och psykiska hälsa. Många har känt sig ensamma utan stöd och känsla av att någon bryr sig. 

Årets kampanjtema är medkänsla. Vi vill i år speciellt lyfta upp självmedkänsla: ett mjukt och vänligt bemötande av sig själv

Ju större medkänsla du visar dig själv, desto större medkänsla kan du även visa andra. Försök observera när du kritiserar sig själv och sluta med detta. Ta hand om dig själv och se till att vila tillräckligt. Du kan inte ge andra mer än vad du själv har att ge. Var barmhärtig mot dig själv. 

Då du får empati, tack och beröm, ta emot detta. Förminska inte dig själv och i och med detta personen som gett dig beröm.

Ta även emot hjälp som erbjuds. Om du upplever dina studier eller studievardagen som utmanande kan du vända dig till andra för att få hjälp. Ditt exempel kan ha stor betydelse. Genom att visa dina känslor kan du göra din studiemiljö mer öppen och inkluderande. <3