18.1 kl. 19-22 Gästexpert Victor chattar om självkänsla & självförtroende

Den 18.1 kl. 19-22 kan du chatta med Victor om självförtroende och självkänsla på Ärligt talat-chatten. Victor jobbar på Barnavårdsföreningen med skolarbete i Österbotten.

Självkänsla och självförtroende är två närliggande begrepp som kan påverka varandra och ofta hänger samman, men som betyder lite olika saker. Självkänslan handlar om hur man ser på sig själv och sitt värde medan självförtroende handlar om ens tro på sin förmåga att klara av något man gör, t.ex. att man vet att man är bra på något. Det är fullt möjligt att ha t.ex. bra självförtroende och svag självkänsla – att man känner att man bara duger då man lyckas och presterar. 

Victor svarar på dina frågor på Ärligt talat-chatten den 18.1 kl. 19-22, arligttalat.fi