16.3 kl. 19-22 Vägledare Riika gästchattar inom temat att söka in till högskola eller universitet

Funderar du på att söka in till högskola eller universitet? Den gemensamma ansökan till högskolor inleds 17.3-31.3.2021.

Nu på tisdagen 16.3. kl. 19-22 kan du chatta med vägledare Riika från Luckan Unginfo på Ärligt talat-chatten. Ifall du är osäker på vad du vill göra kan du komma in och fundera tillsammans. Ställ anonymt alla dina frågor kring ansökan och studier på arligttalat.fi.

Psykolog och handledare finns också på plats som vanligt för att prata om annat!