16.2 kl. 19-22 Vägledare Jannike gästchattar inom temat: att ta hand om den mentala hälsan i vardagen & i olika kriser

Jannike som också annars fungerar som handledare på Ärligt talat-chatten kommer imorgon den 16.2 kl. 19-22 att finnas på plats på chatten för att prata om hur man kan sköta om den mentala hälsan i vardagen och olika kriser. Ett ämne som kanske är extra aktuellt nu när vi lever mitt i en coronakris och har gjort i snart ett år.:purple_heart: 

Läs mera om Jannike här:

”Jag heter Jannike och jag kommer att fungera som gästchattare den 16.2 med temat “Hur sköta om den mentala hälsan i vardagen och olika kriser”. Till min utbildning är jag socionom, pedagogie magister med biämnen inom arbetsplatspsykologi, krispsykologi och våld i närrelationer. Jag har också under åren byggt på min utbildning med olika kommunikations- och terapimodeller. Min arbetserfarenhet kommer från bl.a. småbarns- och förskolepedagogiken, barnskyddet och vuxen socialtarbete. Utöver det har jag varit med i Röda korsets mentala stöd grupp i flera år. Jag har alltid varit intresserad av hur man praktiserar teori, och strävar efter att göra teori så förståeligt som möjligt, så att man faktiskt har nytta av den i vardagen. Därför brinner jag speciellt mycket för just förebyggande av vardaglig mental hälsa, men också vad man ska göra då livet överraskar med en oväntad negativ händelse.

Välkommen att chatta med mig den 16.2!”